Eisteddfod - Anweledig - Sombreros Yn Y Glaw (CD, Album)

8 thoughts on “ Eisteddfod - Anweledig - Sombreros Yn Y Glaw (CD, Album)

  1. Mae Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn cael ei chynnal yn nhref hardd Llanrwst wrth ochr yr A Er mwyn cynnal llif y traffig ac osgoi tagfeydd gymaint â phosib, rydym yn apelio ar ymwelwyr i ddilyn y cyfarwyddiadau teithio bob amser.
  2. Mae o hefyd yn gitarydd i’r band roc/amgen Brython Shag. Gyda’i ffrindiau ysgol, sefydlodd y band ska-rock poblogaidd Anweledig. Yn ffurfiodd Mim Twm Llai ac ennill sawl gwobr BBC Radio Cymru am y gwaith, rhan fwyaf am y cyfansoddwr gorau. Mae’r deunydd newydd yn atsain o Mim Twm Llai ond yn ehangach o ran cynnwys, mynegiant a ffocws.
  3. Eisteddfod T. Yn dilyn y siom o orfod gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych , bydd Eisteddfod T ar eich sgriniau a'ch radios rhwng Mai 25 a Amserlen Eisteddfod T. Pryd a ble i fwynhau arlwy Eisteddfod T. gweld amserlen Eisteddfod T. Canlyniadau. Bydd canlyniadau ar gael yn syth wedi'r darlledu. Dewch o hyd iddynt yma.
  4. Disc 1 13 Eisteddfod mins. Disc 1 12 Fuzz Wah mins. Anweledig: Sombreros Yn Y Glaw CD () Highly Rated eBay Seller, Great Prices | eBay.
  5. May 26,  · Yn wir bydd y ffwrnais awen ar dân wythnos nesaf gyda dros saithdeg mil o gystadleuwyr yn canu, actio, perfformio, dawnsio, coginio, rocio (brwydr y bandiau) a llawer mwy. Mi fydd dawn Cymru i weld mewn ardal sydd yn rhan allweddol o dwf yr iaith gydag yr .
  6. Côr o Ynys Môn yn ennill cystadleuaeth y plant yn yr Eisteddfod Ryngwladol. Cyhoeddwyd July 12, gan Megan McNutt. Daw pencampwyr Côr Ieuenctid Eisteddfod Ryngwladol Llangollen o Ynys Môn. Enillodd Côr Ieuenctid Môn y wobr gyntaf yn dilyn cystadleuaeth galed rhwng wyth côr o Gymru a Lloegr.
  7. Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yw gŵyl ieuenctid fwyaf Ewrop. Fe'i trefnir gan Urdd Gobaith Cymru a hynny yn ystod yr wythnos sydd yn dechrau gyda Gŵyl y Banc ddiwedd Mai neu ddechrau Mehefin, a hynny yn y Gogledd ac yn y De am yn ail. Mae'n ŵyl uniaith Gymraeg. Cystadlaethau ym maes canu, llefaru, dawnsio a chanu offerynnau yw canolbwynt yr Eisteddfod, ond mae llawer o bobl ifanc nad.
  8. Eisteddfod Genedlaethol / National Eisteddfod Sir Ceredigion has 2, members. Grŵp answyddogol yn darparu newyddion, manylion a diweddariadau ar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *